• (đổi hướng từ Duped)
  /dju:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bị bịp

  Ngoại động từ

  Bịp, lừa bịp

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X