• (đổi hướng từ Earned)
  /ə:n/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Kiếm được (tiền...); giành được (phần thưởng, sự khen ngợi...)
  to earn one's living
  kiếm sống

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đem về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X