• (đổi hướng từ Encircled)
  /in´sə:kl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vây quanh, bao quanh, bao vây
  Đi vòng quanh, chạy vòng quanh

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  let go , unloose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X