• (đổi hướng từ Escalated)
  /,eskəleit/

  Thông dụng

  Động từ

  Leo thang (nghĩa bóng)
  criminality is escalating alarmingly
  tình hình tội phạm đang leo thang tới mức báo động
  our enemy continues to escalate the war
  kẻ thù của chúng ta vẫn tiếp tục leo thang chiến tranh

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  leo thang

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X