• (đổi hướng từ Sapped)
  /sæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhựa cây
  Nhựa sống (người)
  the sap of youth
  nhựa sống của thanh niên
  (thực vật học) gỗ dác

  Ngoại động từ

  Làm cho hết nhựa
  Làm mất hết (sinh lực), làm cạn (sức lực); làm nhụt (nhuệ khí); làm mất hết (lòng tin)

  Danh từ

  (quân sự) hầm, hào (đánh lấn)
  (nghĩa bóng) sự phá hoại (niềm tin, quyết tâm...)

  Ngoại động từ

  (quân sự) đào hầm, đào hào (để đánh lấn)
  Phá, phá hoại, phá ngầm huỷ hoại
  science is sapping old beliefs
  khoa học đang phá những niềm tin cũ kỹ

  Nội động từ

  (quân sự) đào hầm hào
  Đánh lấn vào bằng hầm hào, tiến gần vị trí địch bằng đường hào

  Danh từ

  Sự siêng năng, người cần cù
  Công việc vất vả, công việc mệt nhọc
  (thông tục) người ngu đần, người khờ dại

  Nội động từ

  (từ lóng) học gạo

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lõi mềm của phôi (được) thấm than

  Hóa học & vật liệu

  dịch cây

  Xây dựng

  nhựa (cây)
  gỗ giác

  Y học

  dịch, nhựa cây

  Kinh tế

  nhựa sống
  nhựa cây

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X