• (đổi hướng từ Floundered)
  /´flaundə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) cá bơn
  Sự lúng túng; sự nhầm lẫn (trong việc làm, trong khi nói...)
  Sự đi loạng choạng; sự loạng choạng cố tiến lên

  Nội động từ

  Lúng túng, nhầm lẫn
  Loạng choạng, thì thụp

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cá bơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X