• (đổi hướng từ God's)
  /gɒd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thần
  the god of wine
  thần rượu
  a feast for the gods
  một bữa tiệc ngon và quý (như) của thần tiên
  ( God) Chúa, trời, thượng đế

  Động từ

  Tôn làm thần thánh
  Làm ra vẻ thần thánh ( (cũng) to god it)

  Cấu trúc từ

  to pray to God
  cầu Chúa, cầu trời
  God knows!
  có trời biết! (không ai biết)
  my God!; good God!
  trời! (tỏ ý ngạc nhiên);
  thank God!
  lạy Chúa! nhờ Chúa!;
  God willing
  nếu trời phù hộ
  for God's sake
  vì Chúa
  by God
  có Chúa biết (để khẳng định lời thề)
  God's book
  Kinh thánh
  Người được tôn sùng; người có ảnh hưởng lớn; vật được chú ý nhiều
  to make a god of somebody
  sùng bái ai, coi ai như thánh như thần
  ( the god) (sân khấu) những người xem hạng chuồng gà (trên gác thượng)
  ye gods
  ối trời! trời ơi là trời!
  to put the fear of God into sb
  làm cho ai thất kinh hồn vía, làm cho ai hoảng sợ
  honest to God
  thành thật, thành khẩn
  in the lap of the gods
  chỉ có trời biết
  a tin god
  người chẳng có gì xuất sắc, nhưng lại được tôn thờ
  whom the gods love die young
  thiên tài yểu mệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X