• (đổi hướng từ Heckling)
  /hekl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) hackle

  Ngoại động từ ( .hackle)

  Chải (sợi lanh) bằng bàn chải thép
  Kết tơ lông cổ gà trống vào (ruồi giả)
  Truy, chất vấn, hỏi vặn (ai, tại một cuộc tranh cử...)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X