• (đổi hướng từ Hooted)
  /hu:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng cú kêu
  Tiếng thét, tiếng huýt (phản đối, chế giễu...)
  Tiếng còi (ô tô, còi hơi...)
  Don't care a hoot
  (từ lóng) đếch cần, cóc cần
  not worth a hoot
  không đáng một trinh

  Nội động từ

  Kêu (cú)
  La hét, huýt sáo, huýt còi (phản đối, chế giễu...)
  Rúc lên (còi ô tô...)

  Ngoại động từ

  La hét phản đối; huýt sáo chế giễu
  to hoot someone out (off, away)
  huýt sáo (la hét) đuổi ai đi
  to hoot someone down
  huýt sáo (la hét) không cho ai nói, huýt sáo (la hét) bắt ai phải im

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  boo , catcall , absurdity , iota , jot , ounce , shred , whit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X