• (đổi hướng từ Initiated)
  /ɪˈnɪʃiˌeɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đã được vỡ lòng, người đã được khai tâm, người được bắt đầu làm quen với một bộ môn
  Người đã được làm lễ kết nạp; người đã được thụ giáo

  Tính từ

  Đã được vỡ lòng, đã được khai tâm, đã được bắt đầu làm quen với (một bộ môn khoa học...)
  Đã được làm lễ kết nạp; đã được thụ giáo

  Ngoại động từ

  Bắt đầu, khởi đầu, đề xướng
  Vỡ lòng, khai tâm, bắt đầu làm quen cho (ai về một bộ môn gì...)
  Làm lễ kết nạp; làm lễ thụ giáo cho (ai)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bắt đầu; khởi đầu

  Xây dựng

  khởi xướng

  Kỹ thuật chung

  bắt đầu
  khởi đầu
  initiate mode
  chế độ khởi đầu
  mồi nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X