• /'mistʃif/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều ác, việc ác; mối hại, mối nguy hại, sự tổn hại; mối phiền luỵ
  to play the mischief with
  gieo tai hoạ, tàn phá, phá phách
  to do someone a mischief
  làm ai bị thương; giết ai
  Trò tinh nghịch, trò tinh quái, trò láu cá
  spoiled children are often up to mischief
  trẻ được nuông chiều thường hay tinh nghịch
  Sự ranh mãnh, sự láu lỉnh, sự hóm hỉnh
  a glance full of mischief
  cái nhìn ranh mãnh, cái nhìn hóm hỉnh
  Mối bất hoà
  to make mischief between...
  gây mối bất hoà giữa...
  (thông tục) trò quỷ, đồ quỷ quái
  what the mischief do you want?
  mày muốn cái quỷ gì?


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X