• (đổi hướng từ Lolled)
  /lɔl/

  Thông dụng

  Động từ

  to loll around
  thơ thẩn, quanh quẩn
  to loll out
  lè lưỡi ra

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X