• /ma:kt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rõ ràng, rõ rệt
  a marked difference
  một sự khác nhau rõ rệt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  được khắc độ

  Kỹ thuật chung

  được đánh dấu
  unambiguously marked
  được đánh dấu nhập nhằng
  được đóng nhãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X