• /'mæstik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mát tít

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  ma tít nhân tạo

  Giải thích EN: Any of various pasty adhesives or sealing preparations that are similar to natural mastic. Giải thích VN: Các loại chất dính sệt hoặc chất pha chế để hàn kín tương tự như mát tít tự nhiên.///.

  Kỹ thuật chung

  ma tít

  Giải thích EN: A yellowish, aromatic resin obtained from this tree, used as a chewing gum base and in making varnishes and adhesives; formerly used as a dental cement and pharmaceutical coating. Giải thích VN: Nhựa thông có màu vàng nhạt, thơm, được sử dụng để tạo ra véc-ni, chất dán, và là cơ sở để sản xuất kẹo cao su.Trước đây được dùng làm bột hàn răng và lớp vỏ bào chế thuốc.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X