• (đổi hướng từ Nominated)
  /'nɔmineit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chỉ định, chọn, bổ nhiệm
  to nominate someone to (for) a post
  chỉ định (bổ nhiệm) ai giữ một chức vụ
  Giới thiệu, cử
  Nominating Convention
  hội nghị đề cử người ra tranh ghế tổng thống
  Gọi tên, đặt tên, mệnh danh
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) định (nơi gặp gỡ, ngày...)

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đề cử

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bổ nhiệm (ai vào chức vụ gì)
  chỉ định
  đề cử
  giới thiệu
  giới thiệu đề cử

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  ignore , pass over

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X