• /bait/

  Thông dụng

  Danh từ

  (máy vi tính) bai

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  byte

  Giải thích VN: Đơn vị từ trong máy tính gồm tám bít.

  8-bit byte
  8-bit byte
  access control byte
  byte điều khiển truy nhập
  attribute byte
  byte thuộc tính
  BCB (blockcontrol byte)
  byte điều khiển khối
  block control byte (BCB)
  byte điều khiển khối
  byte code
  mã byte
  byte code compiler
  bộ biên dịch mã byte
  byte code compiler
  chương trình biên dịch mã byte
  byte compiler
  bộ biên dịch byte
  byte compiler
  chương trình biên dịch byte
  byte machine
  máy tính theo byte
  byte mode
  chế độ byte
  byte multiplexer channel
  kênh đa công chèn byte
  byte multiplexer channel
  kênh dồn chèn byte
  byte multiplexer mode
  chế độ đa công chèn byte
  byte multiplexer mode
  chế độ dồn kênh chèn byte
  byte order
  thứ tự byte
  byte string
  chuỗi byte
  byte switch
  sự chuyển (mạch) byte
  byte value
  giá trị byte
  byte-compile
  biên dịch byte
  byte-oriented
  định hướng byte
  byte-oriented protocol
  giao thức hướng byte
  byte-serial transmission
  sự truyền nối tiếp byte
  character byte
  byte ký tự
  DBCS (double-byte character set)
  bộ ký tự byte kép
  DBCS (double-byte character set)
  tập ký tự byte kép
  displacement byte
  byte dịch chuyển
  double byte
  hai byte
  double byte character
  ký tự byte kép
  double-byte character set (DBCS)
  bộ ký tự byte kép
  double-byte character set (DBCS)
  tập ký tự byte kép
  double-byte font
  phông chữ byte kép
  DSB (DeviceStatus Byte)
  byte trạng thái thiết bị-DSB
  EB (exa-byte)
  bằng 2 mũ 60 byte
  eight-bit byte
  byte 8 bit
  eight-bit byte
  byte tám bit
  exa-byte (EB)
  bằng 10 mũ 16 byte
  extended response byte
  byte đáp ứng mở rộng
  final byte
  byte cuối cùng
  five-bit byte
  byte 5 bit
  four-bit byte
  byte bốn bít
  high byte
  byte cao
  intermediate byte
  byte trung gian
  logical byte
  byte logic
  loose byte
  byte lỏng
  multi-byte
  nhiều byte
  n-bit byte
  byte có n bit
  n-bit byte
  byte n bit
  null byte
  byte rỗng
  null byte
  byte trống
  one-byte language
  ngôn ngữ một byte
  parameter byte
  byte tham số
  post byte
  byte tín hiệu
  RBA (relativebyte address)
  địa chỉ byte tương đối
  RCB (recordcontrol byte)
  byte điều khiển bản ghi
  record control byte (RCB)
  byte điều khiển bản ghi
  relative byte address
  địa chỉ byte tương đối (RBA)
  relative byte address (RBA)
  địa chỉ byte tương đối
  SCB (stringcontrol byte)
  byte điều khiển chuỗi
  screen attribute byte
  byte thuộc tính màn hình
  seven-bit byte
  byte gồm bảy bit
  single byte font
  phông byte đơn
  single byte font
  phông một byte
  single-byte character set (SBCS)
  bộ ký tự byte đơn
  single-byte character set (SBCS)
  tập ký tự byte đơn
  single-byte coded font
  phông mã hóa byte đơn
  six-bit byte
  byte 6 bit
  SRCB (subrecordcontrol byte)
  byte điều khiển bản ghi con
  status byte
  byte trạng thái
  string control byte (SCB)
  byte điều khiển chuỗi
  subrecord control byte (SRCB)
  byte điều chỉnh bản ghi con
  three-bit byte
  byte ba bit
  two bit byte
  byte hai bit
  two-byte languages
  các ngôn ngữ hai byte
  nhóm 8 bit
  nhóm bít

  Kỹ thuật chung

  bai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X