• (đổi hướng từ Denying)
  /di'nai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Từ chối, phản đối, phủ nhận
  to deny the truth
  phủ nhận sự thật
  to deny a charge
  phản đối một lời buộc tội
  Chối, không nhận
  to deny one's signature
  chối không nhận chữ ký của mình
  Từ chối, không cho (ai cái gì)
  to deny food to the enemy
  chặn không cho địch tiếp tế lương thực, chặn nguồn tiếp tế của địch
  to deny oneself
  nhịn, chịu thiếu, nhịn ăn nhịn mặc
  Báo là (ai) không có nhà; không cho gặp mặt (ai)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không nhận
  từ chối

  Kỹ thuật chung

  phủ định
  phủ nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X