• /´pedistl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đế cột; bệ, đôn (đặt tượng, công trình điêu khắc)
  Bệ của cái cột
  knock somebody off his pedestal/perch
  như knock
  place somebody on a pedestal
  sùng bái, đặt lên bệ

  Ngoại động từ

  Đặt lên bệ, đặt lên đôn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bệ máy, nền, gối

  Cơ khí & công trình

  chân trụ đỡ

  Vật lý

  giá công xon

  Xây dựng

  bệ, đế

  Giải thích EN: 1. specifically, the support of a classical column, consisting of a base, dado, and cornice or cap molding.specifically, the support of a classical column, consisting of a base, dado, and cornice or cap molding.2. a support for a structure such as a statue or vase.a support for a structure such as a statue or vase.

  Giải thích VN: 1. Phần chịu lực của một cột kiểu cổ bao gồm phần chân đế, thân bệ và các dải trang trí///2. Phần đế của một cấu trúc như một bức tượng hay một bình.

  đá kê

  Điện

  bậc độ

  Giải thích VN: Trị số của tín hiệu ảnh hưởng ứng với màu đen.

  Điện tử & viễn thông

  sự tách rời (của tầng đen)

  Kỹ thuật chung

  bệ
  bệ đỡ
  chân tường
  cornice of pedestal
  gờ chân tường
  cornice of the pedestal
  khối đắp nổi ở chân tường
  chân cột
  hốc
  đá cột
  đá lót
  đế
  đế cột/ bệ/ đôn

  Giải thích EN: A supporting or basic structure, such as the base of a column.

  Giải thích VN: Một cái giá hay một cơ cấu móng chẳng hạn như là một móng cột.

  đui
  giá chìa
  giá đỡ
  gối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X