• /ə'bʌndəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhiều, sự giàu có, sự phong phú, sự dư dật
  there was good food in abundance at the party
  tại buổi liên hoan, thức ăn ngon ê hề
  to live in abundance
  sống dư dật
  Sự dạt dào (tình cảm, cảm xúc)
  abundance of the heart
  sự dạt dào tình cảm
  Tình trạng rất đông người

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự giàu có
  sự phong phú
  water abundance
  sự phong phú về (nguồn) nước

  Vật lý

  độ phong phú
  relative abundance
  đô phong phú tương đối

  Điện lạnh

  độ giàu
  isotopic abundance
  độ giàu đồng vị

  Kỹ thuật chung

  độ nhiều
  abundance radio
  tỷ số độ nhiều
  coefficient of abundance
  hệ số đo nhiều
  isotopic abundance
  độ nhiều đồng vị
  nuclear abundance
  độ nhiều hạt nhân
  relative abundance
  độ nhiều tương đối

  Kinh tế

  phong phú
  sự dồi dào
  sung túc

  Địa chất

  sự dồi dào, sự phong phú

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X