• /´rænsid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trở mùi, bị ôi (về thức ăn có mỡ)
  to smell rancid
  trở mùi, ôi
  the butter has gone/turned rancid
  bơ đã trở mùi, đã ôi
  Giống như mỡ ôi (về mùi, vị)
  the rancid stench of dirty drains
  mùi thum thủm của cống rãnh bẩn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  ôi
  trở mùi

  Kinh tế

  có mùi
  ôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X