• /´mʌsti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mốc, có mùi mốc
  musty books
  sách mốc meo
  a musty room gian phòng ẩm mốc
  cũ kỹ, già nua, lạc hậu, không hợp thời
  musty ideas
  tư tưởng cũ kỹ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có mùi mốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X