• (đổi hướng từ Rhythms)
  /'riðm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhịp điệu (trong nhạc, lời nói)
  Nhịp (mưa, tim..)
  the rhythm of her heart
  nhịp tim của cô ta
  (thông tục) sự nhịp nhàng (của động tác...)
  a natural sense of rhythm
  một ý thức tự nhiên về sự nhịp nhàng
  Chuỗi sự kiện luôn luôn trở lại, quá trình luôn luôn trở lại
  the rhythm of the tides
  nhịp thủy triều
  the rhythm of the seasons
  các mùa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tiết điệu

  Kỹ thuật chung

  nhịp
  atrial rhythm
  nhịp tâm nhĩ
  beta rhythm
  nhịp bêta
  flow line rhythm
  nhịp sản xuất
  idioventricular rhythm
  nhịp riêng tâm thất
  pendutum rhythm
  nhịp quả lắc
  rhythm method
  phương pháp nhịp nhàng
  rhythm of construction process
  nhịp độ xây dựng
  syllabic rhythm
  nhịp âm tiết
  ventricular rhythm
  nhịp tâm thất
  nhịp điệu
  nhịp độ
  rhythm of construction process
  nhịp độ xây dựng
  âm tiết
  syllabic rhythm
  nhịp âm tiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X