• (đổi hướng từ Roles)
  /roul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vai (diễn)
  Vai trò
  to play the leading role
  thủ vai chính (trong vở kịch); đóng vai trò lãnh đạo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vai trò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X