• /´sɔfənə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hoá chất dùng làm mềm nước cứng
  Thiết bị dùng hoá chất làm mềm nước cứng

  Chuyên ngành

  Dệt may

  chất làm mềm (nước)
  tác nhân làm mềm (giặt)

  Hóa học & vật liệu

  chất dẻo hóa
  chất làm mềm nước

  Giải thích EN: A substance that reduces the hardness of water by removing or trapping calcium and magnesium ions. Giải thích VN: Một chất làm giảm độ cứng của nước bằng cách loại bỏ hay giữ lại ion canxi và magê.

  cationic softener
  chất làm mềm nước cation
  hóa chất làm mềm

  Giải thích EN: 1. a substance used to reduce friction and facilitate processing when dry powders are added to a polymeric material.a substance used to reduce friction and facilitate processing when dry powders are added to a polymeric material. 2. a fat-liquoring substance used to soften leather, or an oil or fatty alcohol used in textile finishing. Also, softening agent.a fat-liquoring substance used to soften leather, or an oil or fatty alcohol used in textile finishing. Also, softening agent. Giải thích VN: Một hợp chất làm giảm ma sát và dễ xử lí khi bột khô được cho thêm vào hợp chất pôlyme. 2. Một hợp chất lỏng béo làm mềm da, hay một loại dầu, cồn trong sản suất dệt may. Nó còn gọi là Chất làm mềm.

  Xây dựng

  thiết bị làm mềm
  water softener
  thiết bị làm mềm nước
  thuốc làm mềm

  Điện lạnh

  chất mềm hóa

  Kinh tế

  bộ phận làm dịu
  bộ phận làm mềm
  chất hóa dẻo
  chất làm dẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X