• (đổi hướng từ Stitches)
  /stɪtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mũi khâu, mũi đan, mũi thêu, mũi móc
  to put stitches in a wound
  khâu vết thương lại
  Vết chỉ, đường may
  Cách khâu, cách may
  (thông tục) một tí, một mảnh (vải)
  he hasn't done a stitch of work
  nó chẳng làm một tí công việc gì
  wearing not a stitch of clothes
  không mặc một manh áo nào
  Sự đau xóc hông (cơn đau đột ngột ở trong cơ bên sườn của cơ thể; do chạy quá mệt..)
  a stitch in time saves nine
  (tục ngữ) làm ngay cho khỏi rách việc ra
  he has not a dry stitch on him
  anh ta ướt như chuột lột
  have not (got) a stitch on/not be wearing a stitch
  (thông tục) khoả thân
  in stitches
  (thông tục) cười không kiềm chế nổi

  Ngoại động từ

  Khâu, may
  stitching a shirt
  khâu chiếc áo sơ mi
  Đính, đơm
  to stitch a button on a dress
  đính cúc vào áo
  ( + something up) nối lại với nhau, đóng lại bằng khâu; vá
  stitch up a wound
  khâu một vết thương

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  lỗ dây
  may
  mũi đan
  mũi khâu
  ribbed stitch
  mũi khâu kiểu gân
  mũi thêu
  ribbed stitch
  mũi thêu gân

  Hóa học & vật liệu

  đan thêu

  Xây dựng

  thi

  Y học

  đau xóc

  Kỹ thuật chung

  khâu
  ribbed stitch
  mũi khâu kiểu gân
  stitch down
  khâu đột
  đan
  mắt lưới
  mũi kim may

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  baste , sew , suture

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X