• (đổi hướng từ Warded)
  /wɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trông nom, sự bảo trợ; sự giam giữ
  to whom is the child in ward?
  đứa bé được đặt dưới sự bảo trợ của ai?
  to put someone in ward
  trông nom ai; giam giữ ai
  Khu, khu vực (thành phố)
  electoral ward
  khu vực bầu cử
  Phòng, khu (nhà thương); phòng giam (nhà tù)
  isolation ward
  khu cách ly
  ( số nhiều) khe răng chìa khoá
  (từ cổ,nghĩa cổ) (thể dục,thể thao) thế đỡ
  to keep watch and ward
  canh giữ

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) trông nom, bảo trợ
  to ward off
  tránh, đỡ, gạt (quả đấm)
  to ward off a blow
  đỡ một đòn
  to ward off a danger
  tránh một sự nguy hiểm
  Phòng, ngăn ngừa (tai nạn)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  buồng bệnh nhân (trong bệnh viện)
  mảnh mã khóa (ở trong khóa)

  Kỹ thuật chung

  khu vực
  ô phố
  phòng
  dressing ward
  phòng băng bó
  isolation ward
  phòng cách ly
  resuscitation ward
  phòng hồi sức
  ward section
  dãy phòng (bệnh viện)
  phường
  Ward-Leonard control
  điều khiển (theo phương pháp) Ward-Leonard
  sân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X