• (đổi hướng từ Wheedling)
  /'widl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vòi vĩnh, phỉnh nịnh, dỗ ngon, dỗ ngọt
  she wheedled the money out of her father
  cô ấy khéo vòi tiền của cha cô ấy
  Nịnh bợ, tán tỉnh
  the children wheedled me into letting them go to the film
  bọn trẻ đã tán tỉnh tôi cho phép chúng đi xem phim

  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X