• Xây dựng

  hầm khí động học
  ống khí động (lực)

  Kỹ thuật chung

  đường ốn khí động (học)
  đường ống gió
  open-jet wind tunnel
  đường ống gió tia hở
  wind tunnel test
  sự thử đường ống gió
  ống gió

  Giải thích EN: A chamber, duct, or apparatus in which a high-speed movement of air or other gas is generated, often by a fan, and within which objects (ormodels of objects) such as engines, aircraft, airfoils, and rockets are placed in order to study the airflow about them and the aerodynamic forces acting upon them. Giải thích VN: Một buồng, ống dẫn, hay dụng cụ trong đó sự chuyển động nhanh của không khí hay các chất khí khác được tạo ra, thường là bằng quạt, và bên trong đó đặt các vật thể (hay mô hình) như động cơ, máy bay, cánh máy bay, tên lửa nhằm nghiên cứu luồng khí quanh chúng và lực khí động tác dụng lên chúng.

  ống gió khí động
  ống khí động
  ống thổi khí động
  wind tunnel effect
  hiệu ứng ống thổi khí động

  Kinh tế

  hầm lạnh không khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X