• Tính từ

  Chắc, chắc chắn
  Il est sûr de réussir
  nó chắc thành công, nó chắc đỗ
  Rien n'est plus sûr
  không gì chắc chắn hơn
  Tin chắc
  Je suis sûr que vous vous trompez
  tôi tin chắc là anh lầm
  il est sûr de ses forces
  nó tin chắc vào sức của nó
  Vững, vững vàng
  Main sûre
  bàn tay vững
  Connaissances sûres
  tri thức vững vàng
  đáng tin cậy
  Ami sûr
  người bạn đáng tin cậy
  Yên ổn, an ninh
  Refuge sûr
  chỗ ẩn náy yên ổn
  Ce quartier n'est pas très sûr, la nuit
  ban đêm phường này không được an ninh lắm
  đúng đắn
  Avoir le coup d'oeil sûr
  có con mắt nhận xét đúng đắn
  Công hiệu
  Remède sûr
  vị thuốc công hiệu
  à coup sûr
  xem coup
  bien sûr
  (thân mật) tất nhiên là thế
  être sûr de soi
  tin chắc ở mình, tin chắc ở công việc mình làm
  le plus sûr
  điều chắc chắn nhất, điều tốt nhất
  lieu sûr
  xem lieu
  pour sûr
  (thông tục) chắc hẳn

  Phó từ

  (thân mật) chắc, chắc chắn
  Tu crois qu'il viendra? - Pas sûr
  Anh cho là nó sẽ đến à? không chắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X