• Thông dụng

  Xem đá giăm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ballast
  ballasting
  blinding

  Giải thích VN: 1.một lớp nền phẳng, cứng bao phủ trên mặt đất hoặc đất sét do đó thể đặt những chất liệu khác hoặc gia cố trên bề mặt đó. 2. Việc dùng cát hoặc những mẩu đá nhỏ để lấp đầy hoặc bao phủ lớp nhựa đường trên bề mặt một con đường. 3. xem BLANKING, [[def.2. ]]

  Giải thích EN: 1. the layering of a clean bed of concrete over soil or clay so that other materials can be applied or reinforcements attached.the layering of a clean bed of concrete over soil or clay so that other materials can be applied or reinforcements attached.2. the spreading of sand or stone chips to fill in or cover the tar layer of a road being surfaced.the spreading of sand or stone chips to fill in or cover the tar layer of a road being surfaced.3. see BLANKING, def. 2.see BLANKING, def. 2..

  breakstone
  broken stone
  chip
  chippings
  crushed aggregate
  crushed material
  crushed rock
  crushed stone
  Crushed stone, Crusher
  gravel
  grit
  metal
  road metal
  rock rubble
  rock waste
  rubble
  scree
  sharpstone
  stone chipping

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X