• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blind

  Giải thích VN: Loại đĩa làm bằng vật liệu rắn, được đặt vào trong mối nối giữa các ống dẫn nước để ngăn dòng chảy trong quá trình sửa chữa. còn gọi [[BLANK. ]]

  Giải thích EN: A solid disk inserted in the joint of a pipe to block fluid flow during repair. Also, BLANK.

  packing disk
  pole insert
  shim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X