• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  baffle board
  cross line
  grade crossing
  horizontal
  horizontal line
  level crossing
  phòng vệ đường ngang
  level crossing protection
  thiết bị an toàn đường ngang tự động
  automatic level crossing safety installation
  đường ngang chắn bình thường đóng
  level crossing with normally closed barriers
  đường ngang chắn điều khiển tại chỗ
  level crossing with barriers worked locally
  đường ngang chắn được điều khiển từ xa
  level crossing with barriers worked remoted
  đường ngang người gác
  manned level crossing
  đường ngang không người gác
  unatttended level crossing
  đường ngang điều khiển từ xa
  remote controlled level crossing
  overhead crossing
  road crossing
  traverse
  đường ngang kim gắn cố định
  fixed-needle traverse
  đường ngang phương vị
  azimuth traverse
  đường ngang đo đa giác
  polygonal traverse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X