• Thông dụng

  Động từ

  To wish for, to long for, to crave for
  các trẻ mồ côi này ao ước được đi thăm lăng Bác Hồ
  these orphans wish for a visit to Uncle Ho's mausoleum
  sinh viên nào trong khoa luật cũng ao ước giành được cảm tình của gái xinh đẹp ấy
  any student in the Faculty of Law longs to be in that pretty girl's favour
  ao ước mau hết bệnh sốt thương hàn
  to crave for a quick recovery from typhoid fever
  sự ao ước niềm khao khát
  wish, longing, craving
  sự ao ước được sống độc lập tự do
  a longing for independence and freedom

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X