• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  programme packet

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  package
  bộ chương trình phần mềm
  software package
  bộ chương trình thao tác đại số
  algebraic manipulation package (AMP)
  bộ chương trình thao tác đại số
  AMP (algebraicmanipulation package)
  bộ chương trình ứng dụng
  application package
  program package
  program unit

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  program (me) package
  programme package
  software package

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X