• Thông dụng

  Spectre
  trừ bỏ bóng ma của nạn đói
  to chase away the spectre of famine

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  phantom

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X