• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  amplitude modulator

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  modem

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  modulator
  bộ điều biến âm quang
  acousto-optic modulator
  bộ điều biến âm quang
  acoustooptical modulator (AOM)
  bộ điều biến ánh sáng
  light modulator
  bộ điều biến biên độ vuông góc
  quadrature amplitude modulator (QAM)
  bộ điều biến bốn pha
  four-phase modulator
  bộ điều biến Bragg sóng khối
  bulk-wave Bragg modulator
  bộ điều biến cân bằng
  balanced modulator
  bộ điều biến học
  mechanical modulator
  bộ điều biến dải biên đơn
  single sideband modulator
  bộ điều biến hấp thụ
  absorptive modulator
  bộ điều biến hình xuyến
  ring modulator
  bộ điều biến màu
  color modulator
  bộ điều biến pha
  phase modulator
  bộ điều biến pha xung
  pulse phase modulator
  bộ điều biến quang
  optical modulator
  bộ điều biến tuyến tính
  linear modulator
  bộ điều biến vi ba
  microwave modulator
  bộ điều biến vi sóng
  microwave modulator
  bộ điều biến xung
  pulse modulator
  bộ điều biến đẩy kéo
  push-pull modulator
  bộ điều biến đèn chân không
  vacuum tube modulator
  bộ điều biến đi-ốt
  diode modulator
  bộ điều biến điện quang
  electro-optical modulator
  bộ điều biến-dải điều
  modem (modulator-demodulator)
  bộ điều biến-giải điều
  modulator-demodulator (modem)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X