• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  head regulator
  headwork
  inlet
  miệng cống lấy nước
  inlet opening
  inlet outlet
  nitake outlet
  offtake regulator
  cống lấy nước cửa điều tiết
  gated offtake regulator
  cống lấy nước cửa điều tiết
  regulated flow offtake regulator
  cống lấy nước góc rẽ vuông (góc)
  right angled offtake regulator
  cống lấy nước máng đo Parshall
  orifice type offtake regulator
  cống lấy nước ngưỡng kiểu mỏ vịt
  duckbill weir offtake regulator
  cống lấy nước ngưỡng vào eo hẹp
  flumed weir offtake regulator
  cống lấy nước ống đo
  metering offtake regulator
  cống lấy nước hộp
  box offtake regulator
  cống lấy nước kênh chính
  spur offtake regulator
  cống lấy nước không ống đo
  non-metering offtake regulator
  cống lấy nước ống kín
  closed conduit offtake regulator
  cống lấy nước tròn
  barrel offtake regulator
  cống lấy nước tự động ngưỡng gẫy dòng
  reverse jet type automatic offtake regulator
  cống lấy nước tự động lưu lượng nửa cố định
  automatic semi constant flow offtake regulator
  service outlet
  turn-out
  cống lấy nước kênh nhánh
  lateral turn-out
  water intake

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X