• Thông dụng

  (ít dùng) Adjust, balance, allow for.
  Châm trước đề nghị của hai bên để làm hợp đồng
  To allow for both sides' proposals and draw up a contract.
  Lessen the requirement of.
  thể chân trước một vài tiêu chuẩn không quan trọng
  It is possible to lessen the requirement of some unimportant criteria.
  Châm chước về điều kiện tuổi
  To lessen the requirement concerning age.
  Forgive.
  Cứ thành khẩn nhận lỗi người ta se châm chước cho
  If you sincerely admit your mistake, you will be forgiven.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X