• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back current
  backflow
  backward flow
  contraflow
  counter curly
  counter current
  dòng ngược chiều
  counter current flow
  máy trao đổi kiểu ống dòng ngược
  counter current pipe exchanger
  counter flow
  countercurrent
  máy phân cấp dòng ngược
  countercurrent classifier
  máy phân loại dòng ngược
  countercurrent classifier
  máy xịt khô dòng ngược
  countercurrent spray dryer
  quá trình dòng ngược
  countercurrent process
  thiết bị khuếch tán dòng ngược
  countercurrent diffusion plant
  counterflow

  Giải thích VN: Sự chuyển động ngược dòng trong luồng chảy chính qua một mắt cắt của [[máy. ]]

  Giải thích EN: The movement of a fluid in the opposite direction to a fluid flow in the same cross section of the same apparatus.

  bộ trao đổi nhiệt dòng ngược
  counterflow heat exchanger
  sự làm lạnh dòng ngược
  counterflow cooling
  sự ngưng tụ dòng ngược
  counterflow condensation
  tháp làm lạnh dòng ngược
  counterflow-cooling tower
  inverse current
  dòng ngược điện cực
  electrode inverse current
  reflux
  reverse current
  rơle cắt dòng ngược
  reverse current cut-out
  reverse flow
  bộ lọc dòng ngược
  reverse flow filter
  reversed flow
  undertow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X