• Thông dụng

  Danh từ

  Stick, awl
  dùi trống
  A drumstick

  Động từ

  To prick
  giùi lỗ
  to prick holes

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blanking

  Giải thích VN: [[]]. Việc xén, cắt hay dùi lỗ các miếng kim loại hay nhựa. 2. Sự chêm vào một đoạn nối giữa các ống nước một miếng chặn hình tròn để ngăn dòng chảy trong quá trình sửa [[chữa. ]]

  Giải thích EN: 1. the process of shearing or punching shapes from metal or plastic sheets.the process of shearing or punching shapes from metal or plastic sheets.2. the insertion of a circular barrier in a pipe joint in order to cut off the flow of liquid during repair. Also, BLINDING.the insertion of a circular barrier in a pipe joint in order to cut off the flow of liquid during repair. Also, BLINDING.

  pierce
  punch
  puncher
  punching

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stringer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X