• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  prompt

  Giải thích VN: Một hiệu hoặc một câu xuất hiện trên màn hình để báo cho bạn biết rằng máy tính đang sẵn sàng nhận thông tin [[vào. ]]

  dấu nhắc chấm
  downloading prompt
  dấu nhắc DOS
  DOS prompt
  dấu nhắc hệ thống
  system prompt
  dấu nhắc lệnh
  command prompt
  dấu nhắc mặc định
  default prompt
  dấu nhắc shell
  shell prompt
  dấu nhắc trường
  field prompt
  dấu nhắc trường lệnh
  command field prompt
  dấu nhắc điểm
  dot prompt
  tự nhắc, dấu nhắc
  prompt character
  tại dấu nhắc
  at the prompt

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  prompt
  dấu nhắc của hệ điều hành DOS
  DOS prompt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X