• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  castor oil

  Giải thích VN: Chất lỏng ngọt, màu vàng hoặc nâu, nóng chảy nhiệt độ -10°C; lấy từ hạt của cây Ricinus communis, được dùng làm mỹ phẩm, dòng cứng, một loại dầu khô trong sơn. Trược đây còn được dùng rộng rãi trong y học làm thuốc [[tẩy. ]]

  Giải thích EN: A yellow or brown, syrupy, nondrying liquid that melts at -10°C; obtained from the seeds of Ricinus communis; used in cosmetics and hydraulic fluids, and as a drying oil in paint; formerly in wide use in medicine as a cathartic.

  dầu thầu dầu sunfonat hóa
  sulfonated castor oil
  dầu thầu dầu sunfonat hóa
  sulphonated castor oil

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  ricinus oil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X