• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  decoupled

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  decouple

  Giải thích VN: 1.giảm các ảnh hưởng về mặt địa chấn của hạt nhân hay các dạng nổ khác bằng cách làm cho chúng nổ tâm của lổ hổng ngầm trong long đất.2.tách hoặc ngăn tường đôi để làm giảm hoặc làm mất tiếng ồn thể xuyên qua tường hoặc vách [[ngăn. ]]

  Giải thích EN: 1. to reduce the seismic effect of nuclear or other types of explosions by detonating them in the center of an underground cavity.to reduce the seismic effect of nuclear or other types of explosions by detonating them in the center of an underground cavity.2. to separate or isolate double walls in order to decrease or eliminate noise that tends to come through a wall or partition.to separate or isolate double walls in order to decrease or eliminate noise that tends to come through a wall or partition.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X