• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chassis

  Giải thích VN: Các khung hay bộ phận chủ yếu của một tổ hợp các phần khác được gắn vào, như một khung trên đó đặt một xe ô hay các khung trên đó đặt các cấu kiện của một thiết bị điện tử, dụ một [[rađiô. ]]

  Giải thích EN: Any major part or framework of an assembly to which other parts are attached, such as the frame upon which an automobile body is mounted or the frame on which the components of an elec- tronic device, such as a radio, are mounted.

  cấu kiên khung gầm
  chassis member
  khung gầm loại tách rời
  separate chassis
  khung gầm xe tải
  lorry chassis
  foot
  frame
  khung gầm thấp (xe ôtô)
  drop bed frame
  undercarriage
  underframe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X