• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Ostwald viscometer

  Giải thích VN: Một thiết bị xác định tốc độ tương đối của chất lỏng bằng cách làm một phép thử chất lỏng đi qua một ống mao dẫn ghi chú thời gian cần thiết cho chất lỏng rơi vào một điểm xác định, sau đó so sánh với thời gian cần thiết cho chất lỏng với tốc độ đã biết đi tới điểm [[đó. ]]

  Giải thích EN: An instrument that determines the relative viscosity of a liquid by drawing a test liquid into a capillary tube and noting the time it takes for the liquid to drop to a certain point, then comparing it with the time needed for a liquid of known viscosity to reach the same point.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X