• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  paravane

  Giải thích VN: Một thiết bị thủy động học các các cấu trúc giống như răng đằng trước được treo vào cuối một cáp mìn quét. 2. một bộ phận thủy lực lắp vào một cáp treo lên máy bay nhằm giữ cho dây căng [[ra. ]]

  Giải thích EN: 1. a hydrodynamic device that has sharp teethlike structures on its front end and is towed on the end of a mine sweeping cable to cut the cables of anchored mines.a hydrodynamic device that has sharp teethlike structures on its front end and is towed on the end of a mine sweeping cable to cut the cables of anchored mines.2. an aerodynamic body attached to a cable and towed from an airplane in order to keep the line taut.an aerodynamic body attached to a cable and towed from an airplane in order to keep the line taut.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X