• Thông dụng

  Danh từ.
  trade; commerce.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  trade
  chiến tranh mậu dịch
  trade war
  chính sách mậu dịch tự do
  free trade policy
  gió mậu dịch
  trade winds
  gió mậu dịch
  trade-wind
  Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu
  European Free Trade Association (EFTA)
  kẽ hở mậu dịch
  trade gap
  mậu dịch chuyên chở bằng tàu (buôn bán) trên biển
  shipping trade
  mậu dịch quốc tế
  international trade
  mậu dịch trên biển
  sea trade
  mậu dịch tự do
  free trade
  mậu dịch ven bờ
  coastal trade
  mậu dịch ven bờ
  coastwise trade
  nhãn hiệu mậu dịch
  TM trade mark
  nợ mậu dịch
  trade debt
  thực hành mậu dịch
  trade practice
  tín dụng mậu dịch
  trade credit
  đới gió mậu dịch
  trade-wind belt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X