• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  motion study

  Giải thích VN: Việc phân tích các chuyển động của con người trong quá trình công nghiệp để hạn chế những chuyển động không cần thiết sắp xếp những chuyển động còn lại thành chuỗi hiệu quả cao. Giống PHÂN TÍCH CHUYỂN [[ĐỘNG. ]]

  Giải thích EN: The analysis of the human movements involved in an industrial process, for the purpose of eliminating unnecessary movements and arranging those that remain in the most effective sequence. Also, MOTION ANALYSIS.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X