• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  amphitheater

  Giải thích VN: 1. Phòng nhạc cấu trúc hình bán nguyệt, hình tròn hoặc ô van với nhiều tầng ghế nhô cao so với khu vực sàn diễn trung tâm.///2. Một nhà hát ngoài trời cấu trúc tương tự trên đặc biệt đất nước Hy Lạp [[cổ. ]]

  Giải thích EN: 1. an oval, circular, or semicircular auditorium with tiers of seats rising from a central open area.an oval, circular, or semicircular auditorium with tiers of seats rising from a central open area. 2. an outdoor theater in this style, especially in ancient Greece.an outdoor theater in this style, especially in ancient Greece.  .

  amphitheatre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X