• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  solutizer-air regenerative process

  Giải thích VN: Quy trình lọc hóa dầu làm cho mercaptans bị phân hủy từ các sản phẩm chưng cất bằng cách hòa tan chúng với một chất hoạt hóa, chẳng hạn như isobutyric acid, đi đôi với xôđa, sau đó tạo ra một hỗn hợp với thổi [[khí. ]]

  Giải thích EN: A petroleum-refinery sweetening process that dissolves mercaptans from light distillates by dissolving them with a solubility promoter, such as isobutyric acid, along with caustic soda, then regenerates the solution with blowing air. The solutizer-steam regenerative process is similar except that steam is the regenerating agent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X